Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Rozum, um

ÉSZ rozum, po maďarsky
INTELEKT rozum, schopnosť myslenia
INTELEKT rozum, schopnosť, myslenie
LOGOS slovo, pojem, reč, myšlienka, rozum, poriadok, aktívny princíp
MYSEĽ rozum, um
NÚS rozum, po grécky
ORDRE DU COEUR rád srdca, dôvody mimo rozum, vec citu a viery
RACIO rozum, po latinsky
RATIO rozum, po latinsky
SENZUS rozum, po latinsky