Výsledky vyhľadávania pre Rukopisu

APRETÁCIA konečná úprava výrobku, úprava rukopisu po jazykovej a štylistickej stránke
AUTOGRAM vlastnoručný podpis, originál rukopisu
KOMENT vsunutá časť rukopisu, vsuvka
TENÁKEL držiak rukopisu pri ručnom sádzaní