Výsledky vyhľadávania pre Rusky car

BARIN ruský šľachtic, statkár v cárskom Rusku, ruský pán
BOJAR bývalý ruský šľachtic, šľachtic v cárskom Rusku
BURLAK v minulosti ruský nádenník, ruský nádenník v cárskom Rusku ťahajúci lode proti prúdu
CLAUSEWITZ pruský generál (Carl von, 1780-1831)
CLAUSEWITZ pruský generál a vojenský teoretik, nemecký filozof (Carl von, 1780-1831)
DUMA cársky parlament, ruský snem
GODUNOV ruský cár (Boris Fjodorovič, asi 1551-1605)
JAENISCH fínsky a ruský šachista a šachový teoretik (Carl, 1813-1872)
JUNKER pruský a pobaltský šľachtic-veľkostatkár, cársky ruský šľachtický poddôstojník, neskôr absolvent špeciálnej dôstojníckej školy
MUŽÍK ruský sedliak za cárizmu