Výsledky vyhľadávania pre S, po nemecky

ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ADORJÁN nemecký flautista maďarského pôvodu (András, *1944)
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
ALM salaš, po nemecky
ALTHUSIUS nemecký filozof, filozof práva, politológ (Johannes, 1563-1638)
BELL nemecký politik (Johannes, 1868-1949)
BLASKOWITZ nemecký generál počas druhej svetovej vojny (Johannes, 1883-1948)
DRIESCH nemecký filozof, pôvodne biológ (Hans, 1867-1941)
EHEN sobáš, po nemecky
EIBE tis, po nemecky