Výsledky vyhľadávania pre Sídlov

KOLONIZÁCIA osídľovanie a kultivácia neobývaných území, kolonizovanie
LOKÁTOR organizátor stredovekého osídľovania kolonistov
OSÁDZAŤ osídľovať
TRANSMIGRÁCIA migrácia, presídľovanie, presťahovanie, prevteľovanie, sťahovanie duší