Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Síry

ALUMEL druh zliatiny nikla, hliníku, mangánu a síry
CYSTEÍN amynokyselina s obsahom síry, nachádza sa v bielkovinách
DESUBLIMÁCIA zmena skupenstva látky z plynného do pevného desubstantívum slovo odvodené zo substantíva, teda podstatného mena desulfuráciaodstraňovanie síry
DISULFID zlúčenina síry
DUVÁN vyvýšenina pod šírym nebom
SÍRNIK zlúčenina síry s iným prvkom
SULFAN sírovodík, zlúčenina vodíka a síry
SULFIDÁCIA pridávanie síry do organických zlúčenín
TÁBOR verejné zhromaždenie ľudu pod širym nebom (zastar.)