Výsledky vyhľadávania pre Súčasť stroja

CENTROVANIE nastavenie geometrickej šošovky zhodne s optickou osou,stredenie, taká úprava súčasti stroja, aby pri otáčavom pohybe bolapresne v strede
SYNCHRONIZÁTOR prístroj alebo zariadenie na udržanie zhodného chodu dvoch strojov alebo súčastí toho istého stroja