Výsledky vyhľadávania pre Sú tu

ADAMOV samotu pri českom Starom Měste v okrese Šumperk
AGRÉMENT súhlas vlády s ustanovením diplomatického zástupcu druhého štátu
AKANT rod tropických a subtropických rastlín, dekoratívna výzdoba hlavice antických stĺpov v podobe listu akantu
AKANTIT sulfid strieborný, odroda argentitu, čierne sfarbený nerast
AKCELERÁTOR časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“), urýchľovač, koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach
AKTUALIZOVAŤ urobiť niečo aktuálnym, priblížiť súčasnému stavu
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
ALI turecký sultán
ALIT súčasť cementu
ALMEMOR stupeň pôdorysu, zvýšené miesto v synagóge