Výsledky vyhľadávania pre Súhrn lán

ABSTRAKT krátky výťah z obsahu článku alebo knihy, súhrn, referát, synopsia, zhrnutie, resumé
KULTÚRA vzdelanosť, súhrn odborov ľudskej duševnej a telesnej činnosti, starostlivosť o rozvoj životných oblastí, životného prostredia a úpravy mimopracovného času človeka, pestovanie úžitkových rastlín a ich druhy, súbor buniek, tkanív a pod. jednej mikrobiálnej
LANIVO lanovie, súhrn lán
LANIVO súhrn lán (zried.)
ROD pokolenie, dynastia, klan, súhrn potomkov jedných prarodičov