Výsledky vyhľadávania pre Súlad, zhoda

HARMÓNIA súlad, zhoda, dokonalý poriadok, súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk, náuka o význame a použití akordov, vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások
UNITY jednota, zhoda, súlad, po anglicky
ZHODNOSŤ súlad, zhoda