Výsledky vyhľadávania pre Sťažnosti

ALIMINÁCIA odmietnutie, napr. sťažnosti bez jej prejednania
REKURZI sťažnosti proti uzneseniu (práv.)
REKURZY sťažnosti voči uzneseniu (práv.)