Výsledky vyhľadávania pre S dôrazom

ACUTO s dôrazom (v hudbe)
DEKLAMÁCIA recitácia, prednes, napr. vyhlásenia alebo básne, spev s dôrazom na rytmiku textu alebo slova, krasorečnenie
TENUTO s jemným dôrazom (hud.)