Výsledky vyhľadávania pre SAR

ABAGAJ mandžuský cisár a mongolský chán (Abachaj 1592-1643)
ABAGAJ mandžuský cisár a mongolský chán, tiež Abachaj (1592-1643)
ABBA taliansky spisovateľ - básnik (Giuseppe Cesare, 1838-1910)
ÁCS tesár, po maďarsky
AEMILIANUS rímsky cisár
AKIHITO japonský cisár (*1933)
AKINAKES krátky bronzový alebo železný meč Skýtov a Sarmatov
ALÁN sarmatský jazdec, príslušník sarmatského jazdeckého kmeňa, Sarmat, nomád
ALÁNI Sarmati, sarmatskí jazdci, sarmatský národ
ALÁNKA príslušníčka sarmatského kmeňa (členka sarmatského kmeňa)