Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre SK Telekom

ATLAS rumunská telekomunikačná firma
CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (skr.), Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (angl. skr.)
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications, rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (angl. skr.)
ECS japonská telekomunikačná družica
EKRAN ruská telekomunikačná družica
ETS European Telecommunication Standard, európska telekomunikačná norma (angl.skr.)
MDPTSR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (skr.)
MDPTSR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (skr.)
PTT francúzska Poštová a telekomunikačná spoločnosť, skr.
TELUS kanadská telekomunikačná spoločnosť