Výsledky vyhľadávania pre SKON

ABSOLVENT kto skončil školu
ARIZÁTOR osoba preberajúca a spravujúca skonfiškovaný židovský majetok
ARIZOVAŤ skonfiškovať židovský majetok
CAUSA FINITA prípad je skončený, spor je uzavretý
CAUSAFINITA prípad je skončený
ČATLOŠ slovenský generál, minister nár. obrany Prvej Slovenskej republiky, po skončení druhej svetovej vojny úradník (Ferdinand, 1895-1972)
DOJE skončí jedenie
DOJEM skončím jedenie, dokonzumujem
DOJESŤ skončiť jedenie, prestať jesť
DOKONAŤ skonať