Výsledky vyhľadávania pre SLOVENSKY ANO

AVENARIUS slovenský historik, byzantológ, ktorý sa zaoberal dejinami a kultúrou Byzancie a Slovanov (Alexander, 1942-2004)
BAČA slovenský kajakár a kanoista (Juraj, *1977)
BYSTRÁ slovenský potok pri Margecanoch
CESNAK slovenský mešťanosta a úradník (Július, 1863-1933)
ČIČAVA slovenský potok v okrese Vranov nad Topľou
DÁN slovenský spisovateľ detektívnych románov (Dominik, *1955)
DANČIAK slovenský herec (Stano, *1942)
ĎURICA slovenský rímskokatolícky kňaz, kanonik, historik a pedagóg (Imrich, 1915-1992)
ENDLICHER slovenský botanik európskeho významu, lekár, historik, filológ-sinológ, japanológ (Štefan Ladislav, 1804-1849)
ERBAN slovenský kanoista a kajakár (Róbert, *1972)