Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre SPL

AFLOAT plávajúce spľazy ľadovcov (geol.)
AFRIKÁTA spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou
AFRIKÁTA spoluhláska, ktorá vznikla splynutím zubnej spoluhlásky so sykavkou
AGENT obchodný zástupca, sprostredkovateľ, jednateľ, splnomocnenec
AKONTÁCIA prvá splátka kúpnej ceny
AKREDITÁCIA poverenie, splnomocnenie, schválenie, prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode
AKULTURÁCIA vzájomné preberanie a splývanie odlišných kultúr, proces sociálnych a kultúrnych zmien
AMFIGÓNIA pohlavné rozmnožovanie, splývanie pohlavných buniek
AMOLED typ displeja
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky