Výsledky vyhľadávania pre STV

ABASIYANIK turecký spisovateľ, autor množstva krátkych poviedok (Sait Faik, 1906-1954)
ABATIŠA predstavená opátstva
ABONYI maďarský šachista (István, 1886-1942)
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ABRAXAS koptické označenia božstva
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ABSORPCIA celkový dopyt národného hospodárstva po statkoch a službách (ekon.)
ABTEI opátstvo, po nemecky
ABUNDANTNÝ hojný, bohatý, početný, vyskytujúci sa vo veľkom množstve
ACRE aker, anglická a severoamerická plošná jednotka = 4 047 štvorcových metrov