Výsledky vyhľadávania pre SURADNICA X OS X

ABSCISA súradnica x, os x, vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc