Výsledky vyhľadávania pre SYNOV SYN

AZAEL synovec kráľa Dávida
FERKO slovenský spisovateľ, dramatik, scenárista, publicista a autor literatúry pre deti a mládež, syn Vladimíra Ferka a synovec Milana Ferka (Andrej, *1955)
HAM jeden z Noemových synov
JAFET jeden z Noemových synov
KASARDA slovenský básnik, synovec spisovateľa Štefana Kasardu (Mikuláš, *1925)
LÓT biblická postava, starozákonný praotec Moabitov a Amonitov, synovec Abraháma
NEPOT synovec (hist., kniž.)
NEPOT synovec (zast.)
NEPOTI synovci (zast.)
NEVO synovec, po esperantsky