Výsledky vyhľadávania pre Samár

SAMARITÁN dobrovoľný ošetrovateľ chorých, je odvodené od mena Samária (hebr. šómerón – „strážny vrch“, resp. „strážna veža“).
SAMUM samárium, po česky
SM chemická značka samária, samárium (zn.)
TARGÚM samaritánsky alebo židovský preklad biblie do aramejčiny