Výsledky vyhľadávania pre Schytiť

LAPNÚŤ schytiť, schmatnúť
ZLAPIŤ schytiť (zried.expr.)