Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Scitani

ADÍCIA súčet, sčítanie (mat.)
ADITIVITA nájdenie hodnoty premennej sčítaním hodnôt jej jednotlivých zložiek
CENZUS konskripcia, súpis obyvateľstva, sčítanie obyvateľstva
CENZUS súpis majetku a osôb, sčítanie ľudu, stredoveká renta, zaradenieobyvateľov do tried podľa pôvodu a majetku
GAMALIEL vodca kmeňa Manases pri sčítaní Izraelitov na Sinajskej púšti
KONSKRIPCIA súpis, zápis do zoznamu, sčítanie obyvateľov
PLUS matematický znak sčítania
PLUS znamienko sčítania
SÚČET kalkul počítanie sčítanie
SUMÁCIA sčítanie zhrnutie hromadenie