Výsledky vyhľadávania pre Sebatrýznenie

ASKÉZA odriekanie, odriekavý život, sebatrýznenie, mravná prísnosť (cirk.)
FLAGELANT kto sa bičuje, samotrýzni, prívrženec stredovekého sektárskeho hnutia, ktoré hlásalo sebatrýznenie, pohlavne úchylný človek, ktorý nachádza ukojenie v bičovaní