Výsledky vyhľadávania pre Sekaj

DLAB sekaj dlátom
OBRÚB obsekaj, obtni
ORÚB obsekaj
PORÚB popretínaj sekerou, posekaj, potni
PRERÚB presekaj, pretni
ROZRÚB rozsekaj
RÚB sekaj
TNI sekaj
TNIME sekajme, rúbme
TNITE sekajte