Výsledky vyhľadávania pre Sekta

ABELITA kresťanský sektár
ARIANIZMUS starokresťanská sekta popierajúca Kristovo božstvo
ASASÍNI šiitska sekta
ERIAN kresťanský sektár
FLAGELANT kto sa bičuje, samotrýzni, prívrženec stredovekého sektárskeho hnutia, ktoré hlásalo sebatrýznenie, pohlavne úchylný človek, ktorý nachádza ukojenie v bičovaní
IZMAELITI šítska sekta
KVAKER sektár, kvietista
NAZAREJSKÍ prvotní kresťania židovského pôvodu, starokresťanská sekta hlásajúca záväznosť Starého zákona aj pre kresťanov, príslušníci maďarskej sekty v 19. storočí uznávajúcej ako prameň viery iba Nový zákon