Výsledky vyhľadávania pre Selin

AC acidum (skr.), kyselina (lat.skr.)
AC kyselina, latinsky, skr.
ACETALDEHYD aldehyd používaný na výrobu kyseliny octovej
ACETAMID amid kyseliny octovej
ACETÁT octan, soľ alebo ester kyseliny octovej
ACETÁT soľ kyseliny octovej, octan (chem.)
ACETID ester glycerínu a kyseliny octovej
ACETO (i ACET-) predpona zlúčenín kyseliny octovej
ACETOMETER prístroj na zisťovanie obsahu kyseliny octovej v octoch
ACETONITRIL nitril kyseliny octovej, bezfarebná kvapalina