Výsledky vyhľadávania pre Semit

ADAD semitské božstvo
AKKAD Semita obývajúci Mezopotámiu, príslušník Semitov
AKKADI semiti obývajúci Mezopotámiu
AMORITI západní Semiti
ARAB obyvateľ prednej Ázie, semita
ARABI ázijský národ, Semiti, obyvatelia prednej Ázie, obyvatelia Arábie
ARABKA Semitka
ARAMEJČINA odumrelý semitský jazyk, ktorým boli napísané niektoré časti biblie
ÁRIJEC nesemita
ÁRIJSKÝ indoeurópsky, podľa nacistickej teórie pochádzajúci z "vyššej rasy", nesemitský, nežidovský