Výsledky vyhľadávania pre Semitsky

ARAMEJČINA odumrelý semitský jazyk, ktorým boli napísané niektoré časti biblie
ARAMEJEC príslušník semitských kmeňov
ÁRIJSKÝ indoeurópsky, podľa nacistickej teórie pochádzajúci z "vyššej rasy", nesemitský, nežidovský
ATTAR semitský boh
BAAL starosemitský boh slnka, najvyšší babylonský boh, fenický boh dažďa
EL semitský boh, všeobecný názov boha u semitských národov
EŠMUN západosemitský boh lekárstva
MAGREFA semitský hudobný nástroj
SAHAR západosemitský boh
SEMITOLÓGIA odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou semitských národov