Výsledky vyhľadávania pre Service Ancillary to Broadcasting

SAB service ancillary to broadcasting (skr.)
SAB Service Ancillary to Broadcasting, pomocná rozhlasová služba (angl.skr.)