Výsledky vyhľadávania pre Set

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
ABECEDA súbor všetkých písmen
ABECEDA súhrn všetkých písmen
ABECEDA všetky písmená
ABS Asset-backed security (skr.), cenný papier založený aktívom (angl.skr.)
ABSOLÚTNO dokonalé, neobmedzené bytie, čo existuje samo sebou a spôsobuje všetko ostatné
ADAKTÝLIA chýbanie všetkých prstov na končatine
ADP kód andorskej pesety
ADP kód meny pesety andorrskej