Výsledky vyhľadávania pre Setrnost

HOSPODÁRNOSŤ šetrnosť, sporivosť
INDISKRÉCIA nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti alebo tajomstva, netaktnosť, vtieravosť, nešetrnosť, dotieravosť
MAMON prehnaná šetrnosť
SPORIVOSŤ hospodárnosť šetrnosť