Výsledky vyhľadávania pre Si prvok

AJANÁMŠA prvok indickej astrológie, meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
BODKA najmenší grafický prvok
CIFRA číslica, ozdobný prvok v tanci, speve, výšivke
GAG neobvyklý vtipný až komický nápad, napr. vo filmových groteskách, prvok situačnej komiky
INVERTOR vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie, operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu
IRÍDIUM tvrdý sivobiely kov, chemický prvok
KOTVA oceľový prvok s funkciou ťahadla, prenášajúci ťahovú kotviacu silu do zeminy alebo do skaly (staveb.)
LÍTIUM najľahší alkalický kovový prvok, značka Li, ľahký vzácny kov