Výsledky vyhľadávania pre Sieť po ne

ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
NETZ sieť, po nemecky
NETZE siete, po nemecky
SHASTA názov širokopásmového smerovacieho uzla predávaného firmou Nortel Networks na použitie v telekomunikačných sieťach
SOLLEN mať, musieť, po nemecky
WEB medzinárodná počítačová sieť, internet, world wide web
WORLD WIDE WEB svetová pavučina, názov a často súčasť adresy celosvetovej počítačovej siete Internet, skr. www