Výsledky vyhľadávania pre Sit po angl

ABATE rušiť, zrušiť, po anglicky
ABOLISH zrušiť, po anglicky
ABORT prerušiť, zrušiť, zlyhať po anglicky
ADJOURN prerušiť, po anglicky
AGREE súhlasiť, po anglicky
ALLAY utíšiť po anglicky
AMPLIFY zväčšiť, po anglicky
ANNUL zrušiť, po anglicky
APPROVE súhlasiť, po anglicky
ASPECT situácia, po anglicky