Výsledky vyhľadávania pre Skat

Á JOUR [ažúr] načas, nemeškať, neoneskorovať sa (kniž.)
À JOUR načas, nemeškať (byť v ažurite), v určený deň dokončené
ACQUIRE získať, po anglicky
ANIMOVAŤ robiť animáciu, kresliť, získať záujem niekoho o niečo
APLAUDOVAŤ tlieskať
AŠPIRANTÚRA postgraduálna forma štúdia s cieľom získať hodnosť kandidáta vied
BÁCHAŤ biť, búchať, mlátiť, práskať, trepať
BAZALKA jednoročná pyskatá rastlina
BEZVÍZOVÝ STYK možnosť vstupu do krajiny bez potreby získať vízum
CRACK praskať, po anglicky