Výsledky vyhľadávania pre Sklbat

KMÁSAŤ driapať, šklbať
MYKAŤ šklbať, trhať
OKMÁŠAŤ ošklbať (expr.)
OŠKUBAT ošklbať, po česky
POMYKAŤ pošklbať, prudko trhnúť
ROZTRHAŤ rozšklbať
SÁPAŤ šklbať (kniž.)