Výsledky vyhľadávania pre Skr pre ine

ATLAS Automatically Tuned Linear Algebra Software, softvér pre lineárnu algebru (angl.skr.)
CTD Combined Transport Document, nákladný list pre kombinovanú prepravu Sea - Air (angl.skr.)
DVERE predná stena skrine
LCL Less than Container Load (skr.), čiastočný náklad pre kontejner (angl.skr.)
LLE Liberty Lines Express (skr.)
OMCL Official Medicines Control Laboratories, Európska sieť pre oficiálne laboratóriá pre kontrolu liečiv (angl.skr.)