Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Skuť

ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
ABSTRAKTUM abstraktné podstatné meno, slovo označujúce abstraktnú skutočnosť (jaz.)
ABSURDNO neskutočno
ACT skutok, po anglicky
ACTUAL skutočný, po anglicky
AČIDA pravdaže, vskutku, naozaj (nár.)
AČIDA vskutku (náreč.)
AGNOSTICKÝ popierajúci objektívne poznanie skutočností
AKADEMICKÝ týkajúci sa akadémie, školský, učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár), triezvy, čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu