Výsledky vyhľadávania pre Skultet

LOKÁTOR šoltýs, škultét (hist.)
ŠOLTÉS osadník, škultét (hist.)
ŠOLTÉS osadník, škultét (hist.) výraz
ŠOLTÝS škultét (hist.)
ŠOLTÝS v stredovekom Uhorsku zakladateľ dediny s niektorými privilégiami a s určitou súdnou a správnou právomocou, škultét