Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Skupe

AGLOMERÁCIA zoskupenie veľkého počtu obyvateľov alebo priemyslu v určitej časti krajiny (stav.)
AGREGÁCIA zoskupenie, združovanie, zhlukovanie, spojovanie
AGREGÁT prepojenie, spojenie, zoskupenie
AGREGÁT stmelenie, zoskupenie
ARMÁDA vojenské sily štátu, operačné zoskupenie vojsk rôznych druhov alebo toho istého druhu
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
BLOK zoskupenie jednotlivých častí do celku, skupina
BLOK zoskupenie obytných alebo priemyselných stavieb
BLOK zoskupenie záujmových alebo politických skupín s podobnými cieľmi
CENÓBIUM funkčné zoskupenie, kolónia buniek jednobunkových rias vytvorenádelením jednej materskej bunky, spoločný život, súžitie