Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Skusi

ATTEMPT skúsiť, po anglicky
BESEDA diskusia
BRAINSTORMING okamžitý nápad, náhla inšpirácia, hľadanie nových nápadov metódou voľnej spontánnej diskusie na určenú tému
DEBATA rozhovor, verejná diskusia, výmena názorov
DISKUSNÝ určený na diskusiu
DIŠKURZ rozhovor, debata, diskusia
DIŠPUTA odborná diskusia
DIŠPUTA učená diskusia, vedecká rozprava
FEEL skúsiť, po anglicky
CHAT internetová diskusia