Výsledky vyhľadávania pre Slám

ABBÁSÍ stará jednotka hmotnosti v niektorých islamských krajinách
ADÁT islamská tradícia (hist.)
ALAH moslimský boh, boh moslimov, mohamedánsky boh, boh mohamedánov, islamský boh
ALAVITA islamský sektár
ANTES nemecký filozof, predstaviteľ filozofie náboženstva, religionista - islamista (Peter, *1942)
ARITMETIKA časť matematiky zaoberajúca sa vzťahmi medzi číslami, náuka o číslach
ARITMOLÓGIA mystická číselná náuka, symbolika pripisujúca číslam magickú moc
ASIRA predislamský boh
ASPER islamská drobná minca
BÁBIZMUS náboženské hnutie v 19. storočí s cieľom reformovať islam v Perzii