Výsledky vyhľadávania pre Slahaj

POŠIB pošľahaj
ŠIB šľahaj, bi korbáčom
ŠIBÚ švihajú, šľahajú
TASAJME šľahajme (expr.)
TESAJ šľahaj (expr.)