Výsledky vyhľadávania pre Slanča

ABLEGÁCIA ustanovenie zástupcu vyslanca (zastar.)
IMPUTOVAŤ pripočítať, obviniť, ohovoriť alebo poslanca