Výsledky vyhľadávania pre Slavnostne

AULA vnútorné nádvorie domu v antickom Grécku, stĺpová sieň, slávnostná sieň, napr. na univerzite, kde sa uskutočňujú slávnostné zhromaždenia, stredná loď starokresťanskej baziliky
BANKET slávnostné pohostenie
BEÁNIE slávnostné prijímanie nových študentov na stredovekých univerzitách, študentská slávnosť
BIRMOVANIE slávnostné prijímanie
BIRMOVANIE sviatosť obohatenia darmi Ducha svätého, ktoré možno prijať iba raz za život, slávnostné prijímanie
CEREMONIÁL súbor pravidiel pre slávnostné obrady
DEKLARÁCIA prehlásenie, najčastejšie verejné a slávnostné, vyhlásenie politika k závažnej otázke, prehlásenie o obsahu zásielky, kamióna a pod.
DEKLAROVAŤ vydať slávnostné prehlásenie, vyhlásiť, označiť obsah alebo cenu zásielky
DŽEMBORY národný alebo medzinárodný skautský zraz so stanovaním, slávnostné zhromaždenie
FANFÁRA slávnostné trúbenie, krátka slávnostná skladba pre dychové a bicie nástroje
FRAK pánske slávnostné oblečenie
GALA slávnostné oblečenie, slávnostný obed alebo večera, slávnostné filmové alebo divadelné predstavenie
ILUMINÁCIA osvetlenie, najmä slávnostné, výtvarná výzdoba stredovekých ručne písaných kníh
INAUGURÁCIA slávnostné zahájenie alebo uvedenie do úradu alebo hodnosti
INVESTITÚRA slávnostné uvedenie stredovekého vazala do držby léna, menovanie biskupa do funkcie a držby majetku
KANONIK kňaz vykonávajúci slávnostné bohoslužby v určitom kostole
KONFIRMÁCIA overenie, potvrdenie listiny, v evanjelickej cirkvi slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi, v katolíckej cirkvi obrad birmovania, v katolíckej cirkvi pápežské potvrdenie biskupa, vzájomné potvrdenie objednávok
LUDI slávnostné verejné hry v antickom Ríme
MAESTOSO v hudbe: vznešene, majestátne, slávnostne
MAJESTÁT vznešenosť, urodzenosť, veličenstvo, označenie panovníckej hodnosti, slávnostne vyhlásená panovnícka listina obsahujúca určité zásadné rozhodnutia
MANIFEST slávnostné verejné prehlásenie, dôležitý politický alebo spoločenský program, prevolanie
MANIFEST slávnostné vyhlásenie
MAŽORETKA dievča v uniforme a vysokej obuvi v čele slávnostného sprievodu, kapely a pod.
PARÁDNE slávnostne
PASOVAL slávnostne povyšoval