Výsledky vyhľadávania pre Sleduju

AKTINOID jeden z rádioaktívnych prvkov nasledujúcich v periodickej sústave prvkov za aktínom
ALITERÁCIA opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
ARCI prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova
ČÍTAJÚ sledujú text očami
DRUHÝ nasledujúci, iný
ENSUING nasledujúci, po anglicky
FUTURE nasledujúci, po anglicky
IMINENTNÝ bezprostredne nasledujúci, hroziaci škodlivé látky vo vzduchu pôsobiace negatívne na živé organizmy
INTERFÁZA v biológii obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi mitózami
JOTÁCIA polosamohláskové i, ktoré tvorí s nasledujúcou samohláskou dvojhlásku