Výsledky vyhľadávania pre Slov novinár

BÁN slovenský fotoreportér a novinár (Andrej, *1964)
BANŠELL slovenský spisovateľ (básnik, prozaik), literárny teoretik a novinár (Koloman, 1850-1887)
BAREŠ český a československý komunistický politik, novinár a publicista (Gustav, 1910-1979)
BEČKO slovenský politik a novinár (Ján, 1899-1972)
BECHYNĚ český novinár a publicista, československý sociálnodemokratický politik (Rudolf, 1881-1948)
BENDOVÁ slovenská spisovateľka, novinárka a dramatička, známa predovšetkým ako autorka kníh pre deti a mládež (Krista, 1923-1988)
BENICZKY slovenský politik a novinár (Edmund, 1878-1931)
BIZAI slovenský rímskokatolícky kňaz, kultúrny pracovník, publicista a novinár (Alexander, 1826-1871)
BLAHO slovenský lekár, politik, novinár, poslanec uhorského snemu, hlasista (Pavol, 1867-1927)
ČAJAK slovenský prozaik, novinár a redaktor, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básnika Janka Čajaka (Ján mladší, 1897-1982)