Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Slove ds

ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
APOKOPA odsúvanie hlásky, odsúvanie hlások na konci slova, elízia, nevyslovenie hlásky na konci slova (lingv.)
ASPIRÁCIA snaha, úsilie, túžba, vdýchnutie tuhých látok do pľúc alebo priedušnice, vyslovenie s prídychom, odsávanie respirátorom
BALABÁN československý generálmajor, špión a predstaviteľ protinacistického odboja (Josef, 1894 - 1941)
BALON kanadský ichtyológ československého pôvodu, poľskej národnosti, spisovateľ a cestovateľ (Eugene, *1930)
BARNOVSKÝ slovenský historik, od roku 1997 predseda vedeckej rady Historického ústavu SAV (Michal, *1937)
BAYER slovenský spisovateľ, filozof a pedagóg, najvýznamnejší predstaviteľ Prešovskej školy, stúpenec Francisa Bacona (Ján, 1630-1674)
BAZOVSKÝ slovenský advokát poslanec Revolučného Národného zhromaždenia do 21. januára 1919 neskôr predseda Matice slovenskej v Lučenci (Ľudovít 1872-1958)
BENEŠ druhý česko-slovenský prezident jeden z vodcov odboja za vznik Česko-Slovenska počas prvej svetovej vojny predstaviteľ odboja za obnovenie Česko-Slovenska počas druhej svetovej vojny sociálny demokrat ideológ čechoslovakizmu a autor Benešových dekréto
BENIAK slovenský básnik a prekladateľ, predstaviteľ symbolizmu (Valentín, 1894-1973)