Výsledky vyhľadávania pre Slovenský kňaz

ADAMI slovenský evanejlický kňaz, náboženský spisovateľ a včelár (Ján Jakub, 1714-1792)
ADAMIŠ slovenský spisovateľ, publicista a evanjelický kňaz (Karol, 1813-1849)
ALBACH slovenský františkánsky kňaz, prírodovedec a geograf (Jozef, 1795 - 1853)
ALGÖVER slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský publicista (Štefan, 1863-1934)
AMBROZI slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár (Juraj, 1694-1746), tiež Ambrosius, Ambrož, Ambrosi
ANDRAŠČÍK slovenský spisovateľ a katolícky kňaz (Ján, 1799-1853)
BÁGEĽ slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, verejný činiteľ (Milutín, 1902-1989)
BAJZA slovenský obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz (Jozef Ignác, 1755-1836)
BALAŠOVIČ slovenský evanjelický kňaz a pedagóg (Gabriel, ???-1754)
BELLA slovenský skladateľ, pedagóg a kňaz (Ján Levoslav, 1843-1936)